Ana içeriğe atla

Bilim Ağacı Vakfı

2021 yılında kurulan Bilim Ağacı Vakfı'nın felsefesi, temelinde; evrensel değerler, laiklik, akılcılık ve bilimin en gerçek yol gösterici olduğu düşüncesini barındırır. Bilim Ağacı Vakfı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum olabilmek ve insanlığın öncelikli sorunlarını çözebilmek için eğitim sisteminin bilimsel temeller üzerine kurulması ve paydaşlarına fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine inanır.

Bilim Ağacı Vakfı'nın amacı; insanlar arasında dil, inanç, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin; kişisel gelişimine ve topluma kazandırılmasına hizmet edecek kurum ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktır.

Bilim Ağacı Vakfı, çevre bilinci ile hareket eder, duyarlılık geliştirilmesine odaklanan projeleri destekleyerek sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirir.

Bilim Ağacı, geçmişin beslediği köklerinden aldığı güç ile dallarını geleceğe doğru uzatır. Bilim Ağacı Vakfı’nın esas temelleri de buradan hareketle ortaya çıkar. Atatürk’ün yolunda ve onun huzurunda verilmiş sözlerle:

Vakfımızın kuruluş amacı; aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, bize emanetin olan değer ve ilkeleri kavramış; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ahlaklı, sorumluluk sahibi, yüksek vasıflı ve dünyaya yön verecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Vakfımızın amacını gerçekleştirmeye ve senin ışığından çocukları ve gençleri mahrum etmek isteyecek her türlü karanlık ve gerici güce karşı tüm varlığımızla mücadele etmeye, bugün burada, manevi huzurunda bulunan tüm arkadaşlarımla beraber bir kez daha söz veriyoruz.”

Hakkımızda

Başkent Ankara Koşusu

Öne çıkan başlıklar

İletişim bilgileri

Bize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.